วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

D.1) YOUTH PLAY and Seminar: Youth and Theatre Space


ง.1) การแสดงละครสำหรับเยาวชนและการเสวนา: พื้นที่ศิลปะการละครกับเยาวชน / Youth and Theatre Space

ง.1.1.) การแสดงละครสำหรับเยาวชน

รายละเอียด: การแสดงจากเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมกับหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน
* "ราชินีหิมะ ตอน ความรักของเคย์กับเกอด้า" การแสดงจากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน โครงการสีสันหน้ากากใหม่
* การแสดงละครเวทีเรื่อง "หลง" (ตัดตอน) โดยหน้ากากเ้ปลือยแผนการพัฒนา
* การแสดงจากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง จากโครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
* การแสดงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จากโครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
* การแสดงจา่กโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จากโครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์

วัน-เวลา : วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552 13.00 น ถึง 16.00 น

สถานที่:
TK PARK อุทยานการเรียนรู้

บัตร:
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ผู้จัด: หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน


ง.2.2.) การเสวนา: พื้นที่ศิลปะการละครกับเยาวชน


รายละเอียด:
การพูดคุยและแลกเปลียนความเห็นของเยาวชนต่อการสร้างพื้นที่ศิลปะการละคร

วัน- เวลา:
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552 1ุ6.00 น ถึง 17.00 น

สถานที่:
TK PARK อุทยานการเรียนรู้

บัตร: ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ผู้จัด: หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

งานมหกรรมละครนี้ จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2552
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข : 085-5034525, อีเมล: phayathaiwinterfringe@gmail.com
และเว็บไซต์ http://www.phayathaiwinterfringe.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น