วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

PWF2009 Program Categoryประเภทกิจกรรมในมหกรรมละครฤดูหนาวพญาไท 2552
(Phayathai Winter Fringe 2009 Program Category)

ก.) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ก.1) การอบรมเขียนบทและการแสดง: November Drama Apprentice 2009 - หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา Drama Apprentice Project
ก.2) การอบรมการสร้างละคร: December Fantasy Drama - หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา Drama Apprentice Project
ก.3) การอบรมผู้กำกับใหม่: New Director Workshop - หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา Drama Apprentice Project

ข.) ละครเวที (STAGE PLAY)

ข.1) ละครเวที: แฟชั่นป่วนก๊วนเปลี่ยนร่าง / Fabulous Friday, Sassy Saturday and Sunday Special - โดย กลุ่มละครชุมชนพญาไท, คณะละครเยาวชนกรุงเทพ และ หน้ากากเปลือยการละคร
ข.2) ละครเวที: โรบิต้า / ROBITA - โดย หน้ากากเปลือยการะลคร
ข.3) ละครเวที: อสูรกาย / ASURAKAI - โดย หน้ากากเปลือยการละคร ร่วมกับ นินาทสตูดิโอ
ข.4) ละครเวที: ห้องสยองหมายเลขหนึ่ง / Room Number One - โดย หน้ากากเปลือยการละคร ร่วมกับ ห้องสยองหมายเลขหนึ่ง

ค.) ละครเพื่อการพัฒนา (Theatre for Development)

ค.1) ละครเพื่อการพัฒนาผู้กำกับ: หลง / The Obsession - โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา Drama Apprentice Project
ค.2) ละครอ่าน: Patrick Marber's Closer และ Jean Annui's Antigone - โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา โครงการหน้ากากแก้ว

ง.) ละครสำหรับเยาวชน (Theatre for Young People)

ง.1) การแสดงละครสำหรับเยาวชนและการเสวนา: พื้นที่ศิลปะการละครกับเยาวชน / Youth and Theatre Space - โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน
ง.2) ละครเวทีสำหรับเยาวชน: ราชินีหิมะ ของ ฮานคริสเตียนแอนเดอร์สัน / Han Christian Anderson's The Snow Queen - โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน โครงการสีสันหน้ากากใหม่

จ. โครงการร่วมสร้าง (Collaboration Projects)

จ.1) ละครเวทีโดยเยาวชน: The Last Gift - โดย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมกับ หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น