วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

A.1) Workshop in Writing and Acting: November Drama Apprentice 2009


ก.1) การอบรมเขียนบทและการแสดง: November Drama Apprentice 2009

รายละเอียด:หลักสูตรอบรมการแสดงและการเขียนบท November Drama Apprentice 2009
เปิดรับบุคคลทั่วไป ทั้งวัยทำงานและนักเรียน-นักศึกษา ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2552

การแสดง
อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2552
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

โดยเนื้อหาเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง ตามหัวข้อต่อไปนี้
• ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดง
• ความเชื่อและจินตนาการในการแสดง
• การใช้ร่างกายในการแสดง
• การใช้เสียงในการแสดง
• การใช้พื้นที่และองค์ประกอบทางศิลป์ในการแสดง

การเขียนบท
อบรมทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2552
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

โดยเนื้อหาเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบท ตามหัวข้อต่อไปนี้
• การเล่าเรื่องผ่านศิลปะการแสดง
• โครงสร้างการเล่าเรื่องผ่านศิลปะการแสดง
• การพัฒนาบทจากแก่นเรื่อง
• การสร้างตัวละครจากแก่นเรื่อง
• การพัฒนาบทสนทนา
• การสร้างแนวเรื่องจากแก่นเรื่องและประวัติของแนวผู้ดูแล: นินาท บุญโพธิ์ทอง และ ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์

ค่าสมัคร: 950 บาท ตลอดหลักสูตร โดยสามารถเรียนได้ทั้งการแสดงและการเขียนบท หรืออย่างในอย่างหนึ่งก็ได้

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

ผู้จัด: หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา ส่วนการอบรม

การสมัคร : 085-5034525, nakedmasksdevelopment@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น