วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

A.3) Workshop in directing: New Director Workshop


ก.3) การอบรมผู้กำกับใหม่: New Director Workshop

รายละเอียด: อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการกำกับการแสดง เสาร์และอาทิตย์ที่ 12-13 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ในหัวข้อดังนี้
  • แนวคิดในการกำกับการแสดง
  • บทบาทของผู้กำกับการแสดงในการผลิตละคร
  • การทำงานร่วมกับนักแสดงและฝ่ายต่างๆ
  • การตีความบทออกมาเป็นการแสดง
  • การกำกับพื้นที่ใช้่องค์ประกอบศิลป์
  • การเชื่อมฉากและลำดับการเล่าเรืิ่อง

ผู้ดูแล: นินาท บุญโพธิ์ทอง

ค่าสมัคร: ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

ผู้จัด:
หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา ส่วนการอบรม

ติดต่อสอบถาม :
085-503-4525, nakedmasksdevelopment@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น