วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Phayathai Winter Fringe 2009 Program

ตารางกิจกรรมมหกรรมละครฤดูหนาวพญาไท 2552
(Phayathai Winter Fringe 2009 Program)

7 พ.ย. - 6 ธ.ค. 52
ทุกเสาร์และอาทิตย์
เวลา 9.00 น ถึง 16.00 น
ที่โรงละครหน้ากากเปลือย
อบรมการแสดงและเขียนบท
โนเวมเบอร์ดราม่าแอพเพรนทิซ

Workshop Writing and Acting:
November Drama Apprentice 2009

โดยหน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา

11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2552
พุธ ถึง ศุกร์ 19.30 น
เสาร์ และ อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น
ที่โรงละครหน้ากากเปลือย
ละครเวที: แฟชั่นป่วน ก๊วนเปลี่ยนร่าง
Stage Play: Fabulous Friday, Sassy Saturday, and Sunday Special
โดย กลุ่มละครชุมชนพญาไท และ คณะละครเยาวชนกรุงเทพ
ร่วมกับหน้ากากเปลือยการละคร

17 พ.ย. - 22 พ.ย. 2552
พุธ ถึง ศุกร์ 19.30 น
เสาร์ และ อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น
ที่โรงละครหน้ากากเปลือย
ละครเวที: โรบิต้า
Stage Play: ROBITA
โดย หน้ากากเปลือยการละคร

21 พ.ย. 2552
เสาร์ 10.00 น ถึง 17.00 น
ที่ TK PARK
ละครเยาวชน, อบรม และ เสวนา: พื้นที่ศิลปะการละครกับเยาวชน
Youth Play, Training and Seminar: Theatre Space and Youth
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชนและหน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา

24, 25 และ 26 พ.ย. 2552
อังคาร, พุธ และ พฤหัสบดี 19.30 น
ที่โรงละครหน้ากากเปลือย
ละครเวที: อสูรกาย
Stage Play: ASURAKAI
โดย หน้ากากเปลือยการละคร ร่วมกับ นินาทสตูดิโอ

25 พ.ย. - 28 พ.ย. 2552
พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์ และ เสาร์
ที่หอประชุมตึกเดอมงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 19.30 น
ละครเวที: เดอะลาสท์กิฟท์
Stage Play: The Last Gift
โดย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมกับ หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

29 พ.ย. 2552
วันอาิิทิตย์ เวลา 15.00 น และ 18.00 น
ที่ร้านหนังสือเดินทาง
ละครอ่าน: โคลสเซอร์ของมาร์ค เวบเบอร์ และ อันตราคณีของฌอง อังนุย
Readers theatre: Mark Weber's Closer and Jean Annui's Antigone
โดย หน้ากากเปลือย แผนการพัฒนา

4 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2552
ศุกร์ 19.30 น
เสาร์ และ อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น
ที่โรงละครหน้ากากเปลือย
ละครเวที: ห้องสยองหมายเลขหนึ่ง
Stage Play: Room Number One
โดย หน้ากากเปลือยการละคร ร่วมกับ ห้องสยองโปรดัคชั่น และ WHC

5 ธ.ค. - 10 ม.ค. 2552
เสาร์ และ อาิทิตย์ 9.00 น ถึง 16.00 น
ที่โรงละครหน้ากากเปลือย
อบรมเชิงปฏิบัติการธันวาคมละครแฟนตาซี
Fantasy Drama December Workshop
โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา

10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2552
พฤหัสบดี และ ศุกร์ 19.30 น
เสาร์ และ อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น
ที่โรงละครหน้ากากเปลือย
โชว์เคสผู้กำกับ: ดิออฟเซสชั่น...หลง

Director Showcase: The Obsession
โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา

12-13 ธ.ค. 2552
เสาร์ และ อาทิตย์ 9.00 น ถึง 16.00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ: ผู้กำกับใหม่
Workshop: New Director
โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา

16 ธ.ค. 27 ธ.ค. 2552
พุธ ถึง ศุกร์ 19.30 น
เสาร์ และ อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น
ที่โรงละครหน้ากากเปลือย
ละครเวทีเยาวชน: ราชินีหิมะ
Youth Play: Hans Christian Anderson's Snow Queen
โดย หน้ากากเปลือยแผนเยาวชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น